ABC zdravja

ABC zdravja

Loški utrip je bil eden izmed prvih lokalnih časopisov v Sloveniji. Pokriva področje štirih občin: Škofja Loka, Žiri, Gorenja vas – Poljane in Železniki. Izhaja mesečno v nakladi 13.700 izvodov, gospodinjstva v omenjenih občinah ga prejemajo brezplačno. Izhaja od leta 1995.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *