Loški utrip je bil eden izmed prvih lokalnih časopisov v Sloveniji. Pokriva področje štirih občin: Škofja Loka, Žiri, Gorenja vas – Poljane in Železniki. Izhaja mesečno v nakladi 13.700 izvodov, gospodinjstva v omenjenih občinah ga prejemajo brezplačno. Izhaja od leta 1995. 

Unikat

Unikat je priročnik za kreativno ustvarjanje. Od leta 2018 dalje izhaja štirikrat letno. Priročnik je postal nepogrešljiv med kreativnimi ustvarjalci, prisoten pa je tudi v večini slovenskih šol in vrtcev. Vsebina predstavlja postopke izdelovanja najrazličnejših izdelkov s kakovostnimi fotografijami. Izhaja od leta 2000.

Vzgojno izobraževalna revija ABC zdravja bralcu strokovno, a na razumljiv način ponuja informacije s področja zdravja in možnosti izboljšanja kakovosti njegovega življenja. Revija se mesečno brezplačno razdeljuje v čakalnicah zdravstvenih domov, zasebnih ambulantah, v lekarnah, v specialističnih zdravstvenih ordinacijah, čakalnicah bolnišnic in zdraviliščih. Mesečna naklada je 92.000 izvodov. Revija izhaja od leta 2005.

KDO SMO

Podjetje Freising, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1995. Osnovna dejavnost je založništvo, v preteklosti pa smo se ukvarjali tudi z izobraževanjem. Pri svojem delu vedno iščemo poti, po katerih ni stopal še nihče. Tako smo uvedli kar precej novosti na različnih področjih, ki so postale stalnica tudi v nekaterih  drugih podjetjih. To, da nam nekateri sledijo, pomeni, da smo vedno korak pred njimi. Inovativnost je beseda, ki domuje v našem podjetju. Lahko se pohvalimo z izjemnimi uspehi, ki so naše projekte ponesli tudi preko slovenskih meja. Z jasno vizijo gledamo naprej. Odlična ekipa sodelavcev je tisto, ki poganja uspešnost podjetja. Brez njih in njihovega zavzetega dela bi ideje ostale nerealizirane.

ZAPOSLENI

Francu Bogataj

Franci Bogataj

Darja Gantar

Ana Tičar Kovačič

oglasno trženje, ABC zdravja
abczdravja@freising.si
marketing@freising.si

Žiga Jeraša

Žiga Jeraša

oglasno trženje, Loški utrip, Unikat
utrip@freising.si

Jure Bogataj, razvojni inženir

Jure Bogataj

Carlos Cuenca Salana

Greenmodul studio
www.greenmodul.com

Jurij Bogataj

Greenmodul studio
Direktor prodaje
jurij.bogataj@greenmodul.com
www.greenmodul.com

KONTAKT

Freising, d. o. o.

Mestni trg 20

4220 Škofja Loka, Slovenija

SI78135249

Ponedeljek-četrtek: 8.00-16.00

Petek: 7.30-15.30

Tel.: 04 51 55 880

Faks: 04 51 55 888

E-pošta: info@freising.si

www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za izdelavo tržne raziskave tujega trga na katerega želimo prodreti. Cilj operacije je pridobiti podatke o tujem trgu in konkurenci na njem za izboljšanje naših možnosti uspešnega prodora na ta tuji trg. V okviru Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc v podjetju izvajamo usposabljanje kadra na področju digitalnih kompetenc in digitalizacije. Namen operacije je zagotoviti ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala naša konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.