Loški utrip

Loški utrip je pričel izhajati leta 1995, in sicer najprej kot Škofjeloški posrednik, kasneje pa se je oglaševalska vsebina združila z informativnimi prispevki o življenju v naši okolici – tako je nastal regijski časopis z lokalnimi novicami štirih občin. Izhaja mesečno v nakladi 13.700 izvodov, in sicer v začetku meseca. Je brezplačen.

Distribucija poteka po celotni Selški in Poljanski dolini ter Škofji Loki, vse do Bitenj. V časopisu so objavljene lokalne novice iz štirih občin, koledar kulturnih prireditev in ponudba naših oglaševalcev. V primerjavi z lokalnimi časopisi, ki izhajajo v Sloveniji, je Loški utrip zgled, kako se lahko naredi dober brezplačen časopis, ki je zelo dobro bran in v marsikaterem gospodinjstvu težko pričakovan.

Z rednim preverjanjem distribucije skrbimo, da je Loški utrip razdeljen po gospodinjstvih. Distribucija poteka preko Pošte Slovenija.

Zakaj oglaševati v Loškem Utripu?

je naš časopis zagotovo najbolj bran časopis omenjenega področja

imajo oglaševalci odziv na svoje oglase

Loški utrip izhaja v nakladi 13.700 izvodov in ga v povprečju bere približno 40.000 ljudi

ima letno pogodbo oglaševanja sklenjeno več kot 60 odstotkov vseh oglaševalcev

ga prejema 97 odstotkov vseh gospodinjstev škofjeloške upravne enote

je skrb za oglaševalce na prvem mestu

nam zaupa več kot 1.250 oglaševalcev iz vse Slovenije

se vsakemu oglaševalcu skušamo posvetiti v največji meri

Praktični nasveti pri oglaševanju

1. Najprej definirajte, kdo je vaša ciljna skupina, nato pravilno izberite medij, ki ga ta ciljna skupina spremlja.

2. Skrbno izberite in pripravite materiale (slike, teksti, logotipi, ostali materiali), ki jih želite v reklamnem oglasu.

3. Izdelajte preprost oglas brez odvečnega teksta, z večjimi slikami in uporabo ključnih besed …

4. Zaupajte izdelavo in oblikovanje oglasnih sporočil podjetjem z izkušnjami.

5. Izogibajte se premajhnim oglasnim sporočilom (večji oglas = večja opaznost = boljša odzivnost).

6. Oglašujte daljše časovno obdobje (izrek »Eden ni nobeden« pri oglaševanju zagotovo drži), saj bodo z večjim številom zaporednih oglasnih sporočil vaše storitve opaznejše.

7. Bodite inovativni in izvirni pri pisanju reklamnih sporočil, naslov je zelo pomemben.

8. Oglašujte načrtno (zaupajte mediju, ki vam bo objavljal reklamna sporočila, skupaj z njimi pripravite načrt oglaševanja).

9. Oglašujte tudi takrat, ko ne pričakujete odziva; pomembno je, da ste čim večkrat prisotni.

10. Skušajte najti medij, ki poleg klasičnih oglasov ljudem sporoča tudi novice.

11. Kombinirajte klasične oglase s predstavitvami svojih izdelkov in storitev.

12. Razmišljajte tri korake naprej – kako se boste odzvali na odzive strank, na konkurenco, na pogovor s potencialnimi kupci …

13. Zaupajte Loškemu utripu, ki vam bo z izkušnjami pomagal, da postanete še uspešnejši.

Pokličite vodjo oglasnega trženja 
Žiga Jeraša 
Telefon: 041 233 350
E-pošta: utrip@freising.si

KONTAKT

Freising, d. o. o.

Mestni trg 20,

4220 Škofja Loka, Slovenija

SI78135249

Ponedeljek-četrtek: 8.00-16-00

Petek: 7.30-15.30

Tel.: 04 51 55 880

Faks: 04 51 55 888

E-pošta: info@freising.si